Z perspektywy kazalnicy

Co powie Bóg?
Styczeń 2024

Co powie Bóg?

Co powie Bóg? „Niech PAN, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i niech wypowie Słowo, którego moglibyśmy się uchwycić” (Jer 42,3). Początek roku jest czasem, w którym pojawia się wiele życzeń, podsumowań. Wielu banałów nie zabrakło i nie zabraknie w tych...

Czytaj dalej

Czy widzisz to samo co ja?
2023Grudzień 2023

Czy widzisz to samo co ja?

Czy widzisz to samo co ja? „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.  Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (Jan 1,14.11). Świąteczny czas jest jak pójście...

Czytaj dalej

Trwoga, bojaźń, chwała
2023Grudzień 2023

Trwoga, bojaźń, chwała

Trwoga, bojaźń, chwała „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon....

Czytaj dalej

2023Grudzień 2023

Z szacunku do chleba

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11). Zacznę od osobistej refleksji z dzieciństwa. Moi rodzice wychowali się na wsi i my dzieci często bywaliśmy w ich rodzinnej wsi. Poza miłością do zwierząt nauczyłem się od rodziców i moich krewnych z tej wsi,...

Czytaj dalej

niepewny-elektorat
2023Październik 2023

NIEPEWNY ELEKTORAT

„Wiem bowiem komu zawierzyłem i jestem przekonany...” (2 Tym 1.12). Wybory mogą być fascynującą obserwacją ludzkich zachowań. Prowadzone są sondaże opinii publicznej, by zorientować się, którzy wyborcy jeszcze nie są zdecydowani. Zwykle będzie pewna liczba wyborców...

Czytaj dalej

Wrzesień 2023

Trzy słowa

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). Kaznodzieje częściej ten werset cytują jako zakończenie zwiastowania lub tzw. doksologię jako udzielenie błogosławieństwa na koniec zgromadzenia....

Czytaj dalej

2020Grudzień 2020

Oto teraz

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2). Nie ma istotnej różnicy między ostatnim dniem roku a poprzednimi, zapewne będziemy spoglądać retrospektywnie za siebie. Dokonywać jeszcze jakichś analiz, ocen. Cokolwiek myślimy na temat zmian takich...

Czytaj dalej

2020Grudzień 2020

Zmagam się

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze...

Czytaj dalej

2020Grudzień 2020

Wypełnienie czasu

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili” (Gal 4,4-5). Częścią naszego życia jest oczekiwanie. Czekamy na autobus,...

Czytaj dalej

2020Grudzień 2020

Błogosławieństwo snu

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Maria, Jego matka, była zaślubiona Józefowi. Zanim zamieszkali razem, okazało się, że za sprawą Ducha Świętego spodziewa się Dziecka. Jej mąż Józef, jako człowiek sprawiedliwy, nie chciał narazić jej na zniesławienie i...

Czytaj dalej

2020Listopad 2020

Jehoszeba czy Atalia?

„A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską.Lecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów królewskich przeznaczonych na...

Czytaj dalej

2020Listopad 2020

Niebezpieczny Jezus

„...Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mr 4,38). Werset jest wyjęty z kontekstu opowiadającego o uciszeniu burzy nad jeziorem galilejskim.Powiedzieć do Jezusa Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, opuścił bezpieczeństwo nieba, stał się...

Czytaj dalej

2020Listopad 2020

Jak pachniesz?

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi; zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni; dla...

Czytaj dalej

2020Październik 2020

Motto czy epitafium?

„Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii”. „Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy” (2 Tym...

Czytaj dalej

2020Październik 2020

Śmiertelnie żywi

„On nas zbawił i powołał swoim świętym wezwaniem nie ze względu na nasze czyny, ale ze względu na swoje własne postanowienie i łaskę, darowaną nam przed wiekami w Chrystusie Jezusie, a objawioną właśnie teraz przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. On...

Czytaj dalej

2020Październik 2020

WIEM, NIE WIEM

„Wiem, komu zaufałem. I jestem pewny, że On zadba o to, bym wywiązał się z tego, co mi zlecił, zanim przyjdzie ten wielki Dzień” (2 Tym 1.12). Jest wiele rzeczy, sytuacji, które są niewiadomą. Dojeżdżając do skrzyżowania zadajemy sobie pytanie: „którą drogę...

Czytaj dalej

Prosto z Biblii

Pastor Senior Zdzisław Józefowicz

 

Subskrybuj newsletter