Blog pastora seniora  Zdzisława Józefowicza

Prosto z Biblii i z perspektywy kazalnicy

Podcast i kazania pastora seniora Zdzisława Józefowicza. Nauczanie na temat praktycznego chrześcijaństwa i życia wiarą w REALNYM świecie.

Co powie Bóg?

Co powie Bóg? „Niech PAN, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i niech wypowie Słowo, którego moglibyśmy się uchwycić” (Jer 42,3). Początek roku jest czasem, w którym pojawia się wiele życzeń, podsumowań. Wielu banałów nie zabrakło i nie zabraknie w tych...

Czy widzisz to samo co ja?

Czy widzisz to samo co ja? „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.  Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (Jan 1,14.11). Świąteczny czas jest jak pójście do...

Trwoga, bojaźń, chwała

Trwoga, bojaźń, chwała „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy...

TRZY SŁOWA DROGA, PRAWDA, ŻYWOT

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14,6). Chciałbym sięgnąć do słów, które znamy doskonale, wypowiadamy je w połączeniu ze sobą, aby zachęcić do chwili refleksji nad ich znaczeniem w kontekście naszego duchowego...

Z szacunku do chleba

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11). Zacznę od osobistej refleksji z dzieciństwa. Moi rodzice wychowali się na wsi i my dzieci często bywaliśmy w ich rodzinnej wsi. Poza miłością do zwierząt nauczyłem się od rodziców i moich krewnych z tej wsi,...

Trzy słowa Proście, szukajcie, kołaczcie.

„A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9). Chciałbym sięgnąć do słów, które znamy doskonale, wypowiadamy je w różnych sytuacjach, aby stały się powodem refleksji nad ich znaczeniem. Istnieją słowa,...

Trzy słowa Wiara, nadzieja, miłość.

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość” (1 Kor 13,13). Chciałbym zwrócić naszą uwagę na trzy słowa, które wszyscy znamy i cytujemy w różnych sytuacjach. Stały się sloganem i hasłem. Czy na tyle ważnym ile znaczyć...

„Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.”

– Pierwszy list do Tesaloniczan 5:21

W tym miejscu umieszczone są linki do odsłuchania lub obejrzenia wygłoszonych przeze mnie kazań w różnych miejscach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ARCHIWUM KAZAŃ ZBORU BETELKazania Pastora Seniora Zdzisław Józefowicz znajdują się w latach: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Serdecznie zapraszmy do odsłuchania.

Prosto z Biblii

Pastor Senior Zdzisław Józefowicz