Blog pastora seniora  Zdzisława Józefowicza

Prosto z Biblii i z perspektywy kazalnicy

Podcast i kazania pastora seniora Zdzisława Józefowicza. Nauczanie na temat praktycznego chrześcijaństwa i życia wiarą w REALNYM świecie.

A co w Górnej izbie?

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym…” (Dz.2,1.4). Wybrali górną izbę i w modlitwie czekali przez 10 dni na spełnienie obietnicy. Chrystus obiecał, a oni czekali. Wiedzieli, że coś się...

W jakiej sprawie?

Chrześcijanie wspominają pamiątkę zesłania Ducha Św., która też przypomina narodziny widzialnego kościoła na ziemi. Narodziny kościoła były specjalnym czasem w historii. Zbór i Kościół apostolski przeżywał problemy i trudności, które wymagały zdecydowanej ingerencji Ducha Św. Jednym z problemów było przełamanie uprzedzeń. Istniały głębokie bariery, które należało usunąć ze świadomości żydowskiej, również apostoła Piotra (w.28).

Co powie Bóg?

Co powie Bóg? „Niech PAN, twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść, i niech wypowie Słowo, którego moglibyśmy się uchwycić” (Jer 42,3). Początek roku jest czasem, w którym pojawia się wiele życzeń, podsumowań. Wielu banałów nie zabrakło i nie zabraknie w tych...

Czy widzisz to samo co ja?

Czy widzisz to samo co ja? „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.  Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (Jan 1,14.11). Świąteczny czas jest jak pójście do...

Trwoga, bojaźń, chwała

Trwoga, bojaźń, chwała „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy...

TRZY SŁOWA DROGA, PRAWDA, ŻYWOT

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14,6). Chciałbym sięgnąć do słów, które znamy doskonale, wypowiadamy je w połączeniu ze sobą, aby zachęcić do chwili refleksji nad ich znaczeniem w kontekście naszego duchowego...

Z szacunku do chleba

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6,11). Zacznę od osobistej refleksji z dzieciństwa. Moi rodzice wychowali się na wsi i my dzieci często bywaliśmy w ich rodzinnej wsi. Poza miłością do zwierząt nauczyłem się od rodziców i moich krewnych z tej wsi,...

Trzy słowa Proście, szukajcie, kołaczcie.

„A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9). Chciałbym sięgnąć do słów, które znamy doskonale, wypowiadamy je w różnych sytuacjach, aby stały się powodem refleksji nad ich znaczeniem. Istnieją słowa,...

Trzy słowa Wiara, nadzieja, miłość.

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość” (1 Kor 13,13). Chciałbym zwrócić naszą uwagę na trzy słowa, które wszyscy znamy i cytujemy w różnych sytuacjach. Stały się sloganem i hasłem. Czy na tyle ważnym ile znaczyć...

„Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.”

– Pierwszy list do Tesaloniczan 5:21

W tym miejscu umieszczone są linki do odsłuchania lub obejrzenia wygłoszonych przeze mnie kazań w różnych miejscach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ARCHIWUM KAZAŃ ZBORU BETELKazania Pastora Seniora Zdzisław Józefowicz znajdują się w latach: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Serdecznie zapraszmy do odsłuchania.

Prosto z Biblii

Pastor Senior Zdzisław Józefowicz