Tylko Mama

Pastor Senior Zdzisław Józefowicz
26 maja 2020
Prosto z Biblii

„Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje” (2 Tym 1.5).

W naszej kulturze matka zajmuje miejsce szczególne. Mama to pierwsze słowo, którego nauczyliśmy się w dzieciństwie. Mama to jednak słowo na dźwięk, którego biją nam mocniej serca, jesteśmy wzruszeni, bo z nią od dziecka przebywamy, jesteśmy mocno uczuciowo związani. Ona nas wprowadza w świat ludzi dorosłych i nawet te bardzo dorosłe dzieci lubią w trudnych chwilach swego życia pójść do niej i wyżalić się oczekując pomocy. Jej przytulenie, dobre słowo, czyni bardziej znośnym ciężar, a jej pocałunek łagodzi ból.
Poświęcenie jednego dnia uhonorowaniu mam nie stoi w sprzeczności z nauczaniem Biblii. Szacunek do matki wynika z przykazania:
„Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie”(Wj 20.12).
Biblia w wielu miejscach zwraca uwagę na rolę kobiety-matki dając przykłady.
Mojżesz w domu swojej matki dowiedział się, że istnieje Bóg, który go kocha i troszczy się o niego, że jest Stworzycielem i Wszechmogącym, że tylko Jego ma miłować i kochać.
Rebeka matka Jakuba i Ezawa znała Boże błogosławieństwo dotyczące Jakuba, a gdy widziała kończące się życie Izaaka, pomogła błogosławieństwu się nie spóźnić. Wyprzedziła Boga w działaniu, bo zależało jej bardzo, tak jak każdej matce na świecie, by szczęście nie opuściło jej syna.
Anna matka Samuela była tak szczęśliwa, że swego syna oddała na służbę w świątyni, a Pan wynagrodził jej błogosławieństwem. Taką rolę wychowawczą spełniły też dwie kobiety, wspomniane w liście do Tymoteusza. Były to córka i matka, a dla Tymoteusza matka i babka, Eunice i Loida. Znaczący wpływ musiały mieć na Tymoteusza, skoro Ap. Paweł poświęca temu uwagę.

Matka jest pierwszym nauczycielem wprowadzającym w życie. Jej rola wychowawcza jest nie do przecenienia. Matka Tymoteusza postawiła sobie za punkt honoru zapoznać syna z drogą Pańską i zrobiła wiele, aby od dzieciństwa Tymoteusz został wychowany w wierze w żywego Boga. Matka nie przyjęła biernej postawy, stwierdzając, jest młody, później zdecyduje. Nie poprzestała na teorii, ale zapewne pokazała młodemu Tymoteuszowi sposób chrześcijańskiego życia w praktyce, świadczy o tym stwierdzenie: „nieobłudna wiara”. Nie zaniedbała daru Łaski, który otrzymała, wszczepiając go swemu synowi. Jego dobre chrześcijańskie wychowanie procentowało tym, że był prezbiterem zboru. Nie przypuszczała jakie plany Bóg ma wobec Tymoteusza, ale nie zaniedbała biblijnego wychowania. Klimat domu i atmosfera w dużej mierze zależą od kobiety i jakie wyrastają później dzieci. Pewien kaznodzieja stwierdził: „gdy Bóg chce dać światu wielkich kaznodziei, najpierw przygotowuje matkę”.
Nie przypuszczała Monika matka Augustyna, jaką rolę odegra jej syn w kościele zachodnim, nie przypuszczała matka Billy Grahama, że jej syn będzie tak znanym ewangelistą.
Drogie matki nie rezygnujcie z tego, o czym nie wiecie, a może okazać się szczególnym błogosławieństwem dla was.
Wspominając mamy, mówimy o ich ogromnej odpowiedzialności i wychowawczej roli w życiu rodziny, domu. Wiara matki jej chrześcijański tryb życia będą przypominane i opiewane po wielu latach.
Niech Dobry Bóg błogosławi każdą z niewiast matek za jej trud i poświęcenie w wychowaniu każdego dziecka, za ich domową ewangelizację.

Maj 1987

Werset Dnia

Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.

NAJNOWSZE WPISY

  • CZERWIEC
  • MAJ
NASZA UFNOŚĆ

Autor

Pastor Senior
Zdzisław Józefowicz

Subskrybuj

Powiązane Posty

Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęśliwego Nowego Roku

 „Chwalcie imię Pana, bo wzniosłe jest Jego imię, Jego majestat ponad ziemią i niebem!” (Ps 148,13).   Mamy zwyczaj składania życzeń na koniec roku: „Szczęśliwego Nowego Roku”.   Wielu ludzi myśli o szczęściu jako ciągłej, nieprzerwanej pomyślności albo przyjemności....

czytaj dalej
Boża matematyka

Boża matematyka

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zyskali mądre serce” (Ps 90,12).   Jest naszym przywilejem żegnać Stary Rok i oczekiwać Nowego. Zawsze w takiej chwili przebiegamy myślami przez dni, tygodnie, miesiące, które minęły, by uświadomić sobie, jak wiele Bóg darował nam...

czytaj dalej
NARODZENIE W JEDNYM WIERSZU

NARODZENIE W JEDNYM WIERSZU

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jan 1.14). Świąteczny czas jest jak pójście do ulubionej restauracji i konsumpcji przy szwedzkim stole. Wybieramy z każdej potrawy...

czytaj dalej