Trzy słowa Wiara, nadzieja, miłość.

Pastor Senior Zdzisław Józefowicz
20 listopada 2023
Prosto z Biblii

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość” (1 Kor 13,13).

Chciałbym zwrócić naszą uwagę na trzy słowa, które wszyscy znamy i cytujemy w różnych sytuacjach. Stały się sloganem i hasłem. Czy na tyle ważnym ile znaczyć powinny? Trzy słowa wypowiadane często jak banał niewiele znaczący, ale też słowa dla wielu mają bardzo ważny wydźwięk. Czy są bliskie naszym sercom?

Trzy słowa Wiara, nadzieja, miłość.

 

Wiara

Nowotestamentowa definicja wiary znalazła się w niezwykłym rozdziale listu do Hebrajczyków przedstawiającym bohaterów wiary.

„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hbr 11,1).

Rozdział mówi o biblijnym wzorcu wiary. Nie można mieć wiary, nie mając społeczności z Bogiem, bo wtedy mamy religijność. Przywołani bohaterowie Starego Testamentu, gdy czytam o ich czynach dokonanych w przekonaniu płynącym z wiary, wywołują emocje, są inspirujące.

Synowi Adama i Ewy, Ablowi zależało, by jego wiara przełożyła się na czynną aktywność. Dlatego zbudował ołtarz i złożył ofiarę. Jego bratu Kainowi – nie. To przesądziło o wartości. Wiara tanim kosztem, z błogosławieństwem, powodzeniem, bez szczególnej społeczności z Bogiem.

Wiara Henocha podobała się Bogu i zabrał go do chwały na długo przed tym, jak się zestarzał. Historia Henocha wydaje się banalna.

Henoch udowodnił, że największym świadectwem jest żyć po Bożemu w okolicznościach, w jakich Bóg nas stawia.

Łatwo jest stworzyć pozory wokół swojego życia, by podobać się ludziom. Nie wystarczy rozpoznać drzewo po liściach, ale po owocach.

Ile czasu musiał spędzić Noe sam na sam z Bogiem? Noe uwierzył i oceniono go, jak tylko można było najgorzej. Nikt nie uwierzył, ale też i nikt nie ocalał.

Człowiek, wierząc słowu Boga, ryzykuje wszystkim.

Abraham nie miał w sobie nic z ascety, otoczonego poświatą duchowej mgły. Żył zwykłym życiem i był bardzo zaangażowany w ziemskie sprawy. Był ówczesnym biznesmenem. Jednak pomimo wielu spraw i licznych obowiązków, Abraham znajdował czas na społeczność z Bogiem. Miał powody do bycia zajętym, a jednak nic nie mogło go oderwać od tęsknoty za społecznością z Bogiem. Mojżesz, Jozue, Naaman, Dawid i dziesiątki innych. Myślimy, to jest wiara, to raczej ludzkie historie – biografie. Tak, to jest wiara przełożona na język praktyki. To, co niektórzy uważają za wiarę, w ogóle nią nie jest.

Wiara nie jest mgiełką świętości unoszącą się nad człowiekiem, sprawiając, że jest „nadwierzącym” świętym. Wiara to codzienne, zwykłe życie i zwykli ludzie, a jednak w obecności Boga.

Może ktoś zastanawiać się: „W jaki sposób mogę zdobyć wiarę?” Zrobić to samo, co powiedział Jezus Marcie:

A odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta” (Łk 10,41-42).

Czytasz: „wszystko jest możliwe dla wierzącego”, słyszysz „wiara czyni cuda” i popadasz w rozterkę, a to dlatego, że odpowiedź albo się opóźnia, albo nie ma na nią widoków. „Sprawdza się u innych – dlaczego nie u mnie?” Przychodzi myśl: „mam słabą wiarę”.

Bóg nigdy nie zatyka Swoich uszu na wołanie, tylko dlatego, że masz słabą wiarę.

Spotykamy się, aby zachęcać siebie do zmagania z zagrożeniami wobec naszego duchowego życia. Spotykamy się, by wspierać i dzielić się tą wspólnie wyznawaną wiarą w Jezusa Chrystusa.

Wiara nie jest nadętą świętością, ale życiem przebiegającym w zgodzie z przesłaniem Biblii.

 

Nadzieja

Do realizacji naszego życia wiary mamy środki wspomagające: nadzieję i miłość.

Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego” (Ps 146,5).

Wiara i nadzieja razem z miłością są trwałymi podstawami chrześcijańskiego życia. Tak prosto wyznajemy, że dostępujemy zbawienia z łaski przez wiarę, ale również jesteśmy zbawieni w nadziei.

„W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?” (Rz 8,24).

Chrześcijańska nadzieja różni się od nadziei tego świata, ona nie ma nic wspólnego z naszymi domysłami czy przypuszczeniami. Nikt nie może postawić znaku zapytania obok chrześcijańskiej nadziei. Wiara i Boże Słowo dają prawo do nadziei, która nawet nie widząc jeszcze ratunku, mówi, ufam Bogu. Jak młodzieńcy przed wrzuceniem do pieca ognistego, o czym relacjonuje nam księga Daniela.

Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy” (Dan 3,17).

Nadzieja utrzymywała ap. Pawła przed rozczarowaniem w jego cierpieniach dla Ewangelii. Chociaż ciało jego było sponiewierane, to wewnętrzny człowiek z dnia na dzień się odnawiał. On spoglądanie na metę, a nie śmierć, było nadzieją Pawła.

Nadzieja nie jest matką głupich. Jest ona przypisana tym, którzy wierzą Chrystusowi. Człowiek jest w stanie znieść i zrobić wiele, jeśli wie, że wszystko prowadzi do określonego celu.

A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu” (1 Kor 15,58).

Nadzieja potrafi wykrzesać z człowieka jego najlepsze zalety, energię i być bodźcem do działania. Nadzieja chrześcijanina jak mówi ap. Paweł o sobie to Jezus Chrystus.

Paweł apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej” (1 Tym 1,1).

Cechą pierwszych chrześcijan była nadzieja, gorliwość i zapał. Oto co mówi NT:

W tej nadziei zbawieni jesteśmy” (Rz 8,24).

… chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,2).

… a nadzieja nie zawodzi” (Rz 5.5).

Nie ma nadziei ten, kto jest bez Boga na świecie” (Ef 2,12).

Wszystko na tym świecie dokonuje się dzięki nadziei”, powiedział Martin Luther King.

W nadziei farmer zasiewa ziarno, w nadziei składają nowożeńcy przyrzeczenie wierności.

Wiarą sięgamy do Boga, nadzieją sięgamy w przyszłość, miłością zaś obejmujemy wszystkich otaczających nas ludzi; te trzy są nierozłączne.

To właśnie musiał mieć na myśli Piotr, gdy pisał do cierpiących chrześcijan:

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 Ptr 1,3).

Mamy żywą nadzieję, ponieważ mamy żywego zbawiciela!

Dla nas niebo nie jest „gołąbkiem na dachu” ani marchewką przywiązaną przed oczami konia.

A Bóg nadziei niechaj was napełni wielką nadzieją i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15,13).

Człowiek wierzący może być u kresu możliwości, ale nigdy u kresu nadziei.

 

Miłosć

Nie jesteśmy pod zakonem – jesteśmy powołani do wolności! Wszyscy upadamy, ale miłość przykrywa każdy grzech. Naucz się więc kochać. Kochaj Jezusa i braci, a masz zagwarantowane niebo”. Brzmi dobrze, ale to nie jest Słowo Boże!

Musisz narodzić się na nowo z powodu miłości Boga do człowieka (Jan 3,16).

Miłość nie jest tylko emocją, czy uczuciem, które mamy do Chrystusa. Niektórzy potrafią przeżywać wielkie emocje, wołać do Boga i płakać – a potem wyjść z kościoła i żyć własnym życiem.

Miłość oznacza posłuszeństwo przykazaniom Jezusa Chrystusa! Jezus powiedział, że jedynym rodzajem miłości, jaką on przyjmuje, jest posłuszeństwo każdemu jego przykazaniu, posłuszeństwo Jego słowu we wszystkim i zawsze!

Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Jan 14,15).

 

Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego” (Jan 15,10).

Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 Jan 5,3).

Miłość to nie substancja, nie produkt, ale dar Ducha Św., dlatego najlepszym jej omówieniem jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie jest to ten rodzaj miłości, którą świętuje się w Walentynki. To nie romantyczność i emocjonalne uczucie. Ap. Paweł napisał ten niesamowity hymn o miłości, pokazując, że mamy o niej wadliwe myślenie.

Miłość wygładza szorstkie krawędzie naszej wiary, byśmy pasowali dokładniej do rąk Boga, by mógł użyć nas dla większej chwały”.

Kiedy dzieci przychodzą na skargę do rodzica na któreś ze swego rodzeństwa z różnych powodów, to najważniejszym jest uświadomienie im, że są braćmi i siostrami. Tak działa rzetelna miłość.

Myślę, że taki jest Bóg, gdy mówi do kościoła o najważniejszym elemencie – chrześcijańskiej miłości.

O miłości chrześcijańskiej powiedziano tysiące kazań i morze słów o niej napisano. Nie jest to cnota, której można się nauczyć, ale powstaje przez wewnętrzne odrodzenie. Wiemy, że nawet śmierć nas nie może odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie:

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-39).

Każdy z nas ma możliwość przeżyć swoje życie z Bogiem i nie ma powodów, by twierdzić, że jest to niemożliwe, trudne lub niewykonalne. Bohaterowie wiary udowodnili, że największym świadectwem jest żyć po Bożemu w okolicznościach, w jakich Bóg nas stawia. Wspierają nas w tym trzy ważne elementy chrześcijańskiego życia:

Wiara, nadzieja, miłość.

Autor

Pastor Senior
Zdzisław Józefowicz

Trzy-słowa-Wiara,-nadzieja,-miłość_1

Powiązane Posty

Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęśliwego Nowego Roku

 „Chwalcie imię Pana, bo wzniosłe jest Jego imię, Jego majestat ponad ziemią i niebem!” (Ps 148,13).   Mamy zwyczaj składania życzeń na koniec roku: „Szczęśliwego Nowego Roku”.   Wielu ludzi myśli o szczęściu jako ciągłej, nieprzerwanej pomyślności albo przyjemności....

czytaj dalej
Boża matematyka

Boża matematyka

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zyskali mądre serce” (Ps 90,12).   Jest naszym przywilejem żegnać Stary Rok i oczekiwać Nowego. Zawsze w takiej chwili przebiegamy myślami przez dni, tygodnie, miesiące, które minęły, by uświadomić sobie, jak wiele Bóg darował nam...

czytaj dalej
NARODZENIE W JEDNYM WIERSZU

NARODZENIE W JEDNYM WIERSZU

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jan 1.14). Świąteczny czas jest jak pójście do ulubionej restauracji i konsumpcji przy szwedzkim stole. Wybieramy z każdej potrawy...

czytaj dalej